Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

Suomi-Venäjä-seuran Tornion osasto ry

Hallinnollinen alue/alueet:
Lapin
030/2020
Hanke-ehdotus on jatkoa aiemmalle yhteistyölle/neuvotteluille
Kansalaisjärjestötoiminta
Kansanperinne
Käsityöt, taidekäsityö
Kielenopiskelu
Kulttuurimatkailu
Kulttuuritapahtumat, festivaalit
Kulttuurivaihto
Kuvataide, visuaaliset taiteet
Lasten kulttuuri
lasten musiikkiteatteri
Maalaustaide
Matkailun edistäminen
musiikkitaide
Puuveistostaide
Ruokakulttuuri
Tanssi
Teatteri, nukketeatteri
Valokuva- ja videotaide
Vammaiskulttuuri
Ympäristötaide
Ystävyyskuntatoiminta
Kulttuurimatkailuhanke Hankkeella on tarkoitus tiivistää torniolaisten ja kirovskilaisten kulttuuritoimijoiden yhteistyötä ja matkailua. Vuosina 2018 ja 2019 toteutettujen taiteilijoiden retkikuntatapahtumien ja vuoden 2019 suomalainen keittiökoulutapahtuman saattaminen uudelle tasolle, jossa toiminta vakiintuu ja syventyy. Tarkoituksena käynnistää yhteistyötä ja syvempää tuntemusta ystävyyskaupunkien asukkaiden ja kulttuuriorganisaatioiden välillä, järjestämällä yleisötapahtumia ja tapaamisia, joihin molempien kaupunkien asukkaat voivat laajasti osallistua.
Tornion kaupunki täyttää 400 vuonna 2021. 1. Juhlavuoden aikana järjestetään Torniossa uusi Taiteilijoiden Retkikuntatapahtuma, johon kutsutaan Kirovskin ja sen lähialueen eri alojen taiteilijoita ja kädentaitajia toteuttamaan yhdessä Torniossa ja sen lähikunnissa toimivien taiteilojiden ja kädentaitajien kanssa taide-ja käsityöpajoja. Kohderyhmänä ovat kaikenikäiset asukkaat lapsisista ikäihmisiin. Tapahtuma voidaan järjestää yhdessä kirovskilaisten toimijoiden kanssa sovittavana aikana vuoden 2021 kuluessa. 2. Juhlavuoden aikana kutsutaan Kirovskista nuorten musiikin ja/tai tanssin harrastajien ryhmä esiintymään torniolaisille kouluille , oppilaitoksiin , nuorisotiloihin. Kohderyhmänä torniolaiset lapset ja nuoret. Hankkeen venäläinen osapuoli sitoutuu ottamaan vastavuoroisesti vieraakseen torniolaisten nuorten musiikki- ja/tai tanssiryhmän ja tarjoaa mahdollisuuden esiintyä. Näillä toiminnoilla ystävyyskaupunkien asukkaat tutustuvat ja ytävystyvät toistensa kanssa ja saavat vaikutteita molempien maiden kulttuureista.
Kirovskin kulttuuripalatsi, Kirovskin taidekoulu ja kirovskilaiset vapaat nuorten toimintaryhmät.
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake