Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

Syktyvdinin piirin museovirasto, kunnallinen kulttuurilaitos

Hallinnollinen alue/alueet:
Komin tasavalta
028/2021
Hanke-ehdotus on jatkoa aiemmalle yhteistyölle/neuvotteluille
etnokulttuurinen turismi
Kulttuurihallinto
Kulttuurimatkailu
Kulttuuritapahtumat, festivaalit
Kulttuurivaihto
Lasten kulttuuri
Museoala
Näyttelytoiminta, työntekijävaihto
Suomalais-ugrilainen musiikkifestivaali on Lakarin peruskoulun ja Suomi-Venäjä seuran Pudasjärven osaston "Pudasjärven ja Vylgortin välinen musiikkitaidesilta" -hankkeen jatko.
Suomalais-ugrilainen musiikkifestivaali tulee "Pudasjärven ja Vylgortin välinen musiikkitaidesilta" -jatkohankkeeksi. Vuonna 2020 Lakarin peruskoulun ja Suomi-Venäjä seuran Pudasjärven osasto esittävät foorumiin "Pudasjärven ja Vylgortin välinen musiikkitaidesilta" -hankkeen. Syktyvdin tuki projektia mielellään. Hankkeen puitteissa musiikkialan yhteistyö laajennetaan. Projektin alkuvaiheessa: koululaisten tutustuminen toisiinsa ja tutustuminen kansanlaulun perinteisiin molemmissa maissa. Aluksi organisaatioiden välinen viestintä tapahtuu videoneuvotteluina Emilia Alekseevna Nalimovan nimisen Syktyvdinskin piirin historian ja kulttuurin museossa käyttämällä komi-soittimia, mukaan lukien Syktyvdin-museoyhdistyksen lahjoittaman cigudekin ja suomalaisen soitimen kantelen, jonka Suomen puoli lahjoitti meille. Myöhemmässä vaiheessa on tarkoitus perustaa musiikkiryhmiä ja mahdollisesti järjestää ryhmien yhteisiä esityksiä Pudasjärvellä ja Vylgortissa, Karjalan Kindasovon kylässä, Leningradin alueen ystävyystalossa Pietarissa. Kansallistalossa Moskovassa. Hankkeen yhteydessä järjestetään myös näyttelytoimintaa.
Pudasjärven kulttuuritoimi, Suomi-Venäjä-seuran Pudasjärven osasto ja Lakarin peruskoulu, kulttuuriosasto ja Oulun Suomi-Venäjä-seura.
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake