Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

TAIDEKARTANO OSKUI.ART

Hallinnollinen alue/alueet:
Novgorodin alue
294/2021
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita
Arkkitehtuuri
etnokulttuurinen turismi
Hand made, uusi design
Historia
Investoinnit kulttuurialalla
Kansanperinne
Kansantiede
Käsityöt, taidekäsityö
Katutaide: katutanssi, graffiti jne.
Kulttuurimatkailu
Kulttuuritapahtumat, festivaalit
Kulttuurivaihto
Kuvataide, visuaaliset taiteet
Luova talous, yritysyhteistyö
Maalaustaide
Matkailun edistäminen
Museoala
Näyttelytoiminta, työntekijävaihto
perinnekohteiden säilyttäminen
Suomalais-ugrilainen yhteistyö
Veistos
Ystävyyskuntatoiminta
Tšudovon ihana maa. Ystävyyskaupunkien Tšudovon (Tiutova) ja Paraisten suhteiden elvyttäminen, matkailupalvelukeskuksen kehittäminen, viihtyisän ilmapiirin luominen matkailijoille, festivaalien järjestäminen ja vesiyhteyksien kehittäminen.
Hankkeen tavoitteet: matkailu-, kulttuuri-, näyttely-, oppimis- ja restaurointiyhteistyön kehittäminen. Järjestettävien tapahtumien laadun parantaminen. Vesimatkailun lisäreitin kehittäminen. Matkailijoita kiinnostavien alueiden ja matkailumuotojen laajentaminen. Kohderyhmä: matkakohteiden kehittämisasiantuntijat, käsityötaiteilijat, itsenäiset matkustajat ja järjestetyt matkailuryhmät, uusien paikkojen ja matkailumuotojen etsijät. Hankkeen kohdat, joita ehdotetaan yhteisesti toteutettaviksi: ystävyyskaupunkien Tšudovon ja Paraisten suhteiden palauttaminen ja yhteistyösuunnitelman kehittäminen; yhteistyö Tšudovon piirin matkailupalvelukeskuksen suunnittelussa, toiminnassa ja kehittämisessä majoitus- ja ravitsemusalalla toimiville yrityksille, historian ja kotiseudun kulttuurin harrastajille sekä käsityöammattilaisille; verkkosivujen luominen venäjän kielellä sekä muilla kielillä; koulutus- ja liiketoimintatapahtumien järjestäminen erikoismatkailutuotteiden kehittämiseksi ja matkailukohteiden parantamiseksi uteliaille ja luoville matkustajille Suomesta ja Venäjältä; ainutlaatuisen vesimatkailureitin luominen osana reittiä "varjagien maasta kreikkalaisten maahan" ja jokifestivaalien järjestäminen; neuvonnan järjestäminen matkailijoille heidän kiinnostuksen kohteidensa perusteella, tärkeimpien käyntikohteiden kartoittaminen ja tarvittavien majoituskohteiden varustaminen, opasteiden teko sekä ruokalistan laatiminen elämyksellistä ruokailua varten; koulutusseminaarien järjestäminen käsityön ammattilaisille identiteetin ja tuloksellisten liiketoimintatapojen löytämiseksi; yhteisiä festivaaleja ja näyttelyitä; suomalaisten ammattilaisten osallistuminen kulttuurivaihtoon ja taideresidenssin työhön Tšudovon piirin Oskuj-kylässä. yhteistyötä paikallishistorioitsijoiden ja restauroijien kanssa; Hanke on tarkoitus toteuttaa vaiheittain sovitun tapahtuma-aikataulun puitteissa ottaen huomioon epidemologinen tilanne Suomessa, Venäjällä ja muualla maailmassa. Hankkeen mahdollinen aikataulu: osapuolten sopimuksen mukaan. Suomalaisen yhteistyökumppanin rooli hankkeessa ja siitä saatava hyöty: -kokemusten ja ideoiden vaihto eri yhteistyön osa-alueilla; -apu miellyttävän matkailuympäristön luomisessa matkailijoille antamalle heille suosituksia; -osallistuminen verkkosivujen luomiseen ja kääntämiseen suomen- ja englanninkielisille vierailijoille; -kulttuurivaihto näyttelyiden ja seminaarien muodossa; kertominen suomalaisesta kokemuksesta viihtyisän matkailuilmapiirin luomisessa sekä yhteistyöstä matkailualan ja käsityöammattilaisten välillä; -matkailukohteiden ja niiden suositusten tarkastaminen - mukavan matkailuympäristön luominen suomalaisille matkailijoille, jotka haluavat tutustua uusiin paikkoihin Venäjällä poistumatta kuitenkaan kauas kotimaastaan,-kokemusten vaihto restaurointikoulun ja paikallishistorian koulun kanssa Suomalaisen yhteistyökumppanin saamat hyödyt projektiin osallistumisesta:- mahdollisuus tarjota suomalaisille matkailijoille uusia matkakohteita ja reittejä, mukavan matkailuympäristön luominen,-mahdollisuus kokemusten vaihtoon ja uusien tietojen hankkimiseen yhteistyön merkeissä muun muassa paikallishistorian ja restauroinnin alalla, -mahdollisuus kertoa Suomesta, -mahdollisuus kertoa suomalaisista käsityöammattilaisista ja heidän työstään, -mahdollisuus kulttuuriprojektien sekä yhteisten näyttelyiden toteuttamiseen,-uusi paikka kielitaidon kartuttamiseen maaseutuympäristössä historian ja venäjän kielen opiskelijoille,- uudet yhteistyömahdollisuudet paikallisten paikallishistorioitsijoiden kanssa ja mahdollisuus lisätä tietämystä maiden välisestä historiasta,-uusi paikka vesiliikenneturismille.
Kaupunginhallitus Pargas/Parainen pargas@pargas.fi www.pargas.fi. Lapin yliopisto (Rovaniemi). Suomi-Venäjä -ystävyysseura. Turun museokeskus. Finnish Tourist Board. Nordic Tourist Council. Museo- ja tiedekeskus Luupissa ouka.fi. businessfinland.fi / mek.fi. LOMALAIDUN RY C/O MTK https://www.lomalaidun.fi/ .Visit Finland / Business Finland (Sustainable Travel Finland (STF)). VisitKouvola matkailu.fi (Sippola art village).
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake