Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

Taiteen edistämiskeskus, Rovaniemen toimipiste

Hallinnollinen alue/alueet:
Lapin
017/2018
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita
kulttuuri- ja valistustoiminta
Kulttuurihallinto
Kulttuurivaihto
Sosiaaliala, perheen kulttuuri
Taiteilijaresidenssit sosiaali- ja terveyssektorilla -hankeneuvotteluihin kutsutaan taide- ja kulttuurihallinnon toimijoita Arkangelin, Murmanskin ja Karjalan tasavallan alueelta. Projektin taustalla vaikuttaa Suomessa käynnistetty taiteilijaresidenssitoiminta sote-sektorilla, joka perustuu alueilla pitkään toteutettuun yhteistyöhön taiteen toimijoiden sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen välillä. Projekti kehittää uusia kestäviä yhteistyömuotoja ja toimintamalleja jotka hyödyntävät taiteen ammattilaisten asiantuntemusta ja edistävät kulttuurihyvinvointia
Ammattimaisesti järjestetyn taidetoiminnan merkitys sote-sektorilla koetaan tärkeäksi ja sen kysyntä kasvaa jatkuvasti. Projekti kehittää uusia kestäviä yhteistyömuotoja ja toimintamalleja jotka hyödyntävät taiteen ammattilaisten asiantuntemusta ja edistävät kulttuurihyvinvointia. Projektin taustalla vaikuttaa Suomessa käynnistetty taiteilijaresidenssitoiminta sote-sektorilla, joka perustuu alueilla pitkään toteutettuun yhteistyöhön taiteen toimijoiden sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen välillä.   Projektin tavoitteena on jakaa kokemuksia ja parhaita käytäntöjä Suomessa kehitetystä toimintamallista ja edesauttaa uusien taiteilijaresidenssien syntymistä sote-sektorille Venäjällä. Tarkoituksena on myös verkottaa uudet residenssitoimijat ja luoda pohjaa sosiaalisesti sitoutuneen taiteen ammattilaisten taiteilijavaihdolle ja taiteilijoiden väliselle yhteistyölle.   Projektin aikana järjestetään Venäjällä taiteilijaresidenssitoimintaan sote-sektorilla liittyviä seminaareja yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Tapahtumat toimivat yhteisinä alustoina, jotka tarjoavat taiteilijoille, taiteen välittäjäportaan toimijoille sekä sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoille mahdollisuuden käydä keskustelua taiteilijaresidenssitoiminnasta sote-sektorilla. Seminaarissa myös esitellään kokemuksia ja hyviä käytäntöjä Suomessa järjestetyistä residensseistä.
Hankeneuvotteluihin kutsutaan taide- ja kulttuurihallinnon toimijoita Arkangelin, Murmanskin ja Karjalan tasavallan alueelta. Hanke-ehdotus on avoin myös muille toimijoille, joita taiteilijaresidenssitoiminta sote-alalla kiinnostaa. Neuvotteleva taho Suomesta on Taiteen edistämiskeskus ja yhteyshenkilönä toimii läänintaiteilija Matti Selin, taide ja hyvinvointi, puh. 0295 330 854, matti.selin@taike.fi
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake