Olet täällä

Tarkoitus

Yhteistyökumppanihaku: Sopivan yhteistyökumppanin etsiminen ja löytäminen

Päätavoitteena on auttaa suomalaisia ja venäläisiä toimijoita löytämään toisensa. Pienet ja keskisuuret toimijat tarvitsevat usein apua sekä sopivan yhteistyökumppanin löytämiseen että itsensä esittelyyn. Foorumin kautta yhteistyökumppanit voivat etsiä toisiaan kielimuurista välittämättä, sillä kaikki hanke-ehdotukset ja vastaukset käännetään. Lisäksi foorumitapahtumissa neuvotteluissa avustavat tulkit.

Foorumitapahtumat: Yhteistyön tukeminen

Foorumitoiminnan toisena päätavoitteena on tukea yhteistyön aloittamista ja sen ylläpitämistä. Tätä varten järjestetään vuosittain foorumitapahtuma joko Suomessa tai Venäjällä. Näihin tapahtumiin voivat yhteistyökumppanit osallistua ja käydä niissä kahdenkeskisiä neuvotteluita tulkkien avustuksella.

Foorumitapahtumissa työskentelevät myös asiantuntijat Suomesta ja Venäjältä, jotka antavat konkreettista opastusta hankkeen toteuttamiseen ja rahoituksen hankkimiseen. Lisäksi foorumin teemaseminaareissa ja keskusteluissa pyritään löytämään vastauksia ajankohtaisiin kulttuurikentän kysymyksiin.

Hankeneuvottelut vauhdissa      

Verkostoitumista tuetaan foorumitapahtumien alakohtaisissa tapaamissa, joissa tutustutaan oman alan toimijoihin ja heidän hankkeisiinsa sekä vaihdetaan kokemuksia ja jaetaan arvokkaita neuvoja. Lisäksi foorumissa on vapaamuotoista ohjelmaa, joka mahdollistaa spontaanit keskustelut toimijoiden välillä ja paikalla olevien kulttuuripäättäjien kanssa.

Kulttuurifoorumin yhteydessä käydään ministeriötason neuvottelut maiden välillä. Myös monet alueelliset kulttuurihallinnot käyvät neuvotteluita foorumissa ja hiovat alueellista kulttuuriyhteistyötä.

Starttirahoitus

Yksi yhteistyön esteistä suomalaisten ja venäläisten kulttuuritoimijoiden välillä on rahoituksen puuttuminen. Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Venäjän kulttuuriministeriö tekivät Hämeenlinnan kulttuurifoorumissa vuonna 2010 yhteispäätöksen starttirahajärjestelmän kehittämisestä uusille kulttuurifoorumihankkeille. Vähitellen määrärahaa on tulosten perusteella korotettu niin Suomessa kuin Venäjälläkin. Suomessa avustusta jaettiin vuonna 2015 yhteensä 50 000 euroa 9 hankkeelle ja Venäjällä 2 500 000 ruplaa 9 hankkeelle. Vuoden 2016 haussa on Suomessa jaossa sama summa 50 000 euroa. Starttimäärärahan vaikuttavuutta seurataan vuosittain ja saatavien tulosten pohjalta harkitaan sen asteittaista korottamista.

Tarkemmin starttirahoituksesta>>>

Mukana koko Suomi ja Venäjä

Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumitoiminta käynnistyi vuonna 2000. Mukana toiminnassa oli alusta alkaen koko Suomi, mutta Venäjältä vain lähimmät 12 Luoteis-Venäjän aluetta. Vuodesta 2005 alkaen foorumitoimintaan on tullut mukaan uusia alueita Venäjältä niin, että tänä päivänä mukana toiminnassa on koko Venäjä.