Olet täällä

Tietoa foorumeista

Foorumitapahtuma vuorovuosin Suomessa tai Venäjällä: Seuraavina: Virtuaalinen foorumi 2020 ja Rjazan 2021

Suomalaisille ja venäläisille taide- ja kulttuurikentän toimijoille tarjotaan kerran vuodessa mahdollisuus tavata toisiaan kaksi-kolmipäiväisessä foorumitapahtumassa.

Foorumipaikkakunnasta tekevät päätöksen suomalainen ja venäläinen foorumityöryhmä.

Foorumin ohjelmat ja neuvottelut tulkataan suomeksi ja venäjäksi.

Hankeneuvottelut – onnistuneen yhteistyön rakentaminen

Yhteistyön käynnistäminen ja sen onnistunut toteuttaminen vaativat yleensä hankekumppanin tapaamista kasvokkain. Foorumi tarjoaa kaikille hakuun osallistuneille yhteistyökumppaneille turvallisen mahdollisuuden kahdenkeskisiin neuvotteluihin. Tarvittaessa neuvotteluissa avustaa tulkki.

Hankeneuvottelut

Neuvotteluja voi käydä kahtena päivänä, joten foorumissa on mahdollista neuvotella useiden kumppanien kanssa. Foorumissa toimivasta tulkkipankista saa tarvittaessa tulkin jatkoneuvotteluihin.

Yhteistyökumppaneilla on myös mahdollisuus kysyä foorumissa asiantuntijoilta apua hankkeensa kehittämiseen ja rahoitusta koskeviin kysymyksiin.

Yhteistyökumppanit hankkivat rahoituksen hankkeilleen itse. Kulttuurifoorumihankkeille on haettavissa starttirahoitus yhteishankkeiden käynnistämiseen. Lue lisää >>>

Alakohtaiset ryhmätapaamiset

Foorumitapahtuman tavoitteena on tukea toimijoiden verkostoitumista. Kahdenkeskisten neuvotteluiden lisäksi järjestetään alakohtaiset ryhmätapaamiset, joiden tarkoituksena on antaa toimijoille mahdollisuus tutustua muihin hankkeisiin sekä tarjota tilaisuus solmia uusia suhteita ja mahdollisesti laajentaa yhteistyötä.

Tapaamisen aluksi syvennytään alustusten kautta kunkin alan ajankohtaisiin kysymyksiin. Tämän jälkeen toimijat voivat esitellä itsensä ja yhteistyöhankkeitaan. Alakohtaisissa seminaareissa jaetaan kokemuksia ja arvokkaita neuvoja.

Seminaari   Pyöreän pöydän keskustelu

Yleisistunnot ja seminaarit

Foorumin avajaisissa ja päätösistunnossa kuullaan molempien maiden kulttuurijohdon puheenvuorot sekä keskusteluja ajankohtaisista aiheista. Foorumin teema toimii kimmokkeena kulloisellekin pääteemaseminaarille.

Suomen ja Venäjän kulttuuripäättäjät käyvät myös omia keskinäisiä neuvotteluja foorumissa ja tutustuvat ruohonjuuritason toimijoihin.

Kulttuurielämyksiä ja vapaata seurustelua

Kulttuurifoorumin osallistujat pääsevät nauttimaan korkeatasoisista paikallisista kulttuuriesityksistä koko foorumin ajan. Iltojen ohjelmat tarjoavat hienoja elämyksiä ja mahdollisuuden vapaaseen keskusteluun. Jokaisessa foorumissa uusia hankkeita syntyykin näiden epämuodollisten kohtaamisten ansiosta.

Erilaiset tutustumiskäynnit, kiertoajelut ja -kävelyt antavat monipuolisen kuvan paikallisesta kulttuurielämästä. Venäjällä järjestettyihin foorumitapahtumiin kuuluu yleensä myös erillinen retkipäivä.

Iltavastaanotto

Foorumitapahtumaan ilmoittaudutaan erikseen www-sivuilla julkaistavalla ilmoittautumislomakkeella. Suomalaiset yhteistyökumppanihakuun osallistuneet toimijat saavat kutsun foorumiin toukokuussa. Toimijat päättävät itse osallistuvatko foorumiin vai vievätkö yhteistyötä eteenpäin muilla tavoin.

Suomalaisen toimijan vahvistettua osallistumisensa, saa venäläinen neuvottelukumppani kutsun. Venäläinen koordinaattori avustajineen hoitaa venäläisten toimijoiden ilmoittautumisen foorumiin.

Foorumitapahtumaan osallistumisen kustannukset

Yhteistyökumppanin hakeminen foorumin kautta on ilmaista. Sen sijaan foorumitapahtumaan osallistumisen kustannuksista vastaa toimija itse. Osallistumismaksu on noin 150 euroa, kun foorumi järjestetään Suomessa. Lisäksi tulevat mahdolliset matka- ja majoituskulut. Venäjälle järjestettäviin foorumeihin pyritään tuottamaan mahdollisimman edulliset matkapaketit.

Foorumit lukuina

Kulttuurifoorumeita on järjestetty vuodesta 2000 alkaen. Joinakin vuosina valitut tilat ovat asettaneet ylärajan osallistujamäärälle.

Foorumi Vuosi Osallistujat neuvottelut
Helsinki 2000 144 tieto puuttuu
Novgorod 2001 159 tieto puuttuu
Lappeenranta 2002 300 tieto puuttuu
Pietari 2003 270 tieto puuttuu
Turku 2004 350 72
Vologda 2005 227 72
Kajaani 2006 307 101
Tver 2007 280 71
Jyväskylä 2008 340 124
Syktyvkar 2009 274 57
Hämeenlinna 2010 327 121
Saransk 2011 256 106
Joensuu 2012 310 109
Novgorod 2013 318 138
Oulu 2014 363 139
Petroskoi 2015 n. 400

93

Tampere 2016 362 154
Pietari 2017 450 140
Savonlinna 2018 360 190
Tula 2019 n. 300 100
Virtuaalinen foorumi 2020 320 183