Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

Tiina Leinonen

Hallinnollinen alue/alueet:
Etelä-Savon
114/2018
Hanke-ehdotus on jatkoa aiemmalle yhteistyölle/neuvotteluille
ekovalistus, ekokulttuuri
Elokuvataide
Internet, sosiaalinen media, mediatuotanto
juhlan kansanperinne
kansantiede
Kirjallisuus, kirjoittaminen
Kulttuurimatkailu
Kulttuuritapahtumat, festivaalit
Luova talous, yritysyhteistyö
Suomalais-ugrilainen yhteistyö
Tanssi
Ympäristötaide
musiikkitaide
Täällä Pohjantähden alla -hankkeen @Saimaan Sammon Luontofantasia -pilottitapahtuma pohjautuu yhteiseen Suomen ja Venäjän luonto- ja kulttuuriperintöön, joka sijoittuu Saimaalle. Se kertoo, miten Muinaismerestä syntyi Saimaa. Se on fantasiatapahtuma, joka tuo tunnetuksi taiteen ja kulttuurin keinoin Unescon maailmanperintöaluetta ja Saimaan geopark-puistoa. Hankkeen tavoitteena on luoda tarinallisen ja osallistavan käsikirjoituksen pohjalta yhteistyökumppaneiden kanssa Suomen ja Venäjän alkuperäisen luontokansan hengessä taiteen, musiikin ja tanssin avulla sekä luonto- ja kulttuurituottajien kanssa loitsujen rytmittämänä @Saimaan Sammon Luontofantasia -pilottitapahtuma. Tapahtuma vahvistaa alueen asukkaiden yhteistä Suomen ja Venäjän kulttuuriperimän tuntemusta ja identiteettiä. Se myös edistää kestävää Venäjän ja Suomen välistä vuorovaikutteista kulttuuri- ja luontomatkailua.
Hankkeen tavoitteet: 1) Tavoitteena on luoda ja järjestää taiteellinen, osallistava, tarinallinen pilotti eli @Saimaan Sammon Luontofantasia -pilottitapahtuma, joka omalta osaltaan tuo tunnetuksi ja vahvistaa alueen asukkaiden ja kansainvälisesti arvokkaan Muinaismerestä Saimaaksi -seudun identiteettiä. Samalla se vahvistaa suurta luonto- ja kulttuuriperintöä, myyttistä historiaa: Kalevalaa ja ihmisen ja luonnon vuoropuhelua muun muassa loitsujen saloissa ja taioissa, musiikin, laulun ja osallistavan tanssin avulla. 2) Hankkeen tavoitteena on herättää, innostaa, luoda kokemus osallistujille Pohjolan luonnon voimauttavista ja elvyttävistä voimista. Siinä ihminen on osa ekosysteemiä ja hän pääsee kokemaan, miten mm. luonnon biorytmit vaikuttavat nykyihmiseen, esimerkiksi kuun valo, tähtitaivas, aurinko ja vuodenajan rytmi. 3) Tavoitteena on sitouttaa yhteistyötahot eli taiteen ammattilaiset ja luoda yhteinen käsikirjoitus ja taiteellinen suunnitelma pilotille @Saimaan Sammon Luontofantasiaan. 4) Tavoitteena on, että @Saimaan Sammon Luontofantasia järjestetään Kalevalan päivänä tai esimerkiksi kesäpäivänseisauksen aikaan eli Ukonvakkojen aikaan luonnon pyhillä paikoilla. Tapahtumapaikka voi olla myös jääkenttä. 5) @Saimaan Sammon Luontofantasia on avoin kaikille, mutta yhteistyötä tehdään myös koulujen, paikallisten yhteisöjen, matkailuhankkeiden, Visit Finlandin sekä luonnollisesti myös perustettavan ydintiimin kanssa. 6) Tavoitteena on, että @Saimaan Sammon Luontofantasia -tapahtuma videoidaan. 7) Pitempiaikainen tavoite on, että @Saimaan Sammon Luontofantasia on ensi-esityksenä avaus ja avoin kaikille. Siitä luodaan pohja säännölliselle tapahtumajatkumolle, joka jalkauttaa @Saimaan Sammon Luontofantasian alueellisesti Saimaalla ja yhteistyönä Venäjällä sopivassa paikassa. Hankkeen toimet: 1) Hanke sitouttaa yhteistyötahot eli taiteen ammattilaiset ja luo yhteisen modernin käsikirjoituksen ja taiteellisen suunnitelman pilotille Täällä Pohjantähden alla @Saimaan Sammon Luontofantasia. 2) Yhteistyötahoina on yrityksiä ja yhteisöjä, kulttuurintuottajia Mikkelin seudulla, Saimaan alueella ja suomalaisia osaajia mm taiteen, tanssin ja musiikin aloilta, esim. sävelmetsä.fi, luontolaulu.fi, Aira Ihalainen, tanssikoulu Carmen, puhallinsoittajia, tarinankertojia, musiikinopettaja Juha Lindbholm, Peitsarin koulun rehtori Katariina Vilen (Mikkeli), tähtitieteellinen yhdistys Ursa, Suomen ja Venäjän mytologisen historian tuntijat, Suomesta dosentti Risto Pulkkinen ja vastaava asiantuntija Venäjältä. 3) Mikä on venäläisten yhteistyökumppaneiden rooli? Haen yhteisöjä, taide- ja musikaaliryhmiä ja henkilöitä, jotka voisivat tulla mukaan suunnittelemaan, käsikirjoittamaan ja esittämään taidettaan @Saimaan Sammon Luontofantasiaan. Jos Venäjällä on jo olemassa tällainen esiintyvä ryhmä, esimerkiksi luontotanssi-esittäjiä, shamaaneja, loitsunlaulajia, kanteleensoittajia, niin olette tervetulleita mukaan. Haen myös mytologisen historian tuntijaa, luonnon- ja kulttuuriperimän tarinantuntijoita, jotka olisivat mukana suunnittelemassa ja tekemässä Täällä Pohjantähden alla -hankkeessa @Saimaan Sammon Luontofantasian käsikirjoitusta ja esitystä. Mukaan voivat tulla myös esimerkiksi mediatuottajat, elokuvantekijät, luovan talouden mikroyrittäjät ja luovien alojen ryhmät. Maantieteellisesti yhteistyökumppanit voisivat olla mielellään Karjalan tasavallan alueelta sekä suomalais-ugrilaisesta yhteisöstä. 4) Mitä hyötyä Täällä Pohjantähden alla -hankkeesta on venäläisille kumppaneille? Koska @Saimaan Sammon Luontofantasia -tapahtuman yhteinen tavoite on suunnitella ja toteuttaa yhteistyötahojen eli Suomen ja Venäjän alkuperäiskansan ja luontokansan hengessä luonto- ja kulttuurituottajien kanssa loitsujen rytmittämä tapahtuma taiteen, musiikin, tanssin jne. avulla, se vahvistaa molempien maiden asukkaiden yhteisen Suomi-Venäjä-kulttuuriperimän tuntemusta ja identiteettiä ja edistää kestävää Venäjä-Suomi-vuorovaikutteista kulttuuri- ja luontomatkailua. Vastavuoroisesti yhteistyökumppani Venäjällä voisi myös järjestää tapahtuman tai tapahtumia, jotka toisivat Venäjällä yhteistä kulttuuriperimää tunnetuksi Venäjän asukkaille. Venäjän yhteistyökumppani voisi myös sitouttaa kumppaneitaan tapahtuman avulla ja luoda yhteistä tarinallista identiteettiä. Venäläisellä kumppanilla on mahdollisuus herättää ja tehdä tunnetuksi luonnonmaantieteen ja yhteisen kulttuuriperimämme Pohjolan kansan Suomen ja Venäjän vuorovaikutteista yhteistyötä, joka lisää molempien maiden taiteen ja kulttuurin tunnettuutta. 5) Hankkeen aikataulun tavoitteita: Syksyllä 2018 Savonlinnassa käynnistetään kulttuurifoorumissa kumppanien kanssa hankkeen toteutuksesta ideariihi. Ensimmäinen @Saimaan Sammon Luontofantasia -tapahtuma olisi tarkoitus järjestää ensin pilottikokeiluina luonnon- ja kulttuuriperinnön kohteilla Pienniemen Taiga-tilalla 8.12.2018 - 28.2.2019. Varsinainen tapahtuma järjestetään helmikuussa 2019 Kalevalanpäivän 28.2. aikoihin Neitvuorella ja/tai Luonterin jääkentillä.
Mikä on venäläisten yhteistyökumppaneiden rooli: Haen yhteisöjä, taide-ja musikaali ryhmiä tai henkilöitä, jotka voisivat tulla mukaan tai jos on jo Venäjällä tällainen esiintyvä ryhmä; esimerkiksi luontotanssi-esitys, shamaaneja, loitsunlaulajia, kanteleen soittajia. Haen myös luonnon- ja kulttuuriperimän tarinan tuntijoita, jotka olisivat mukana @Saimaan Sammon Luontofantasian käsikirjoituksessa tai esityksessä. Median tuottajat ja elokuvan tekijät, luovan talouden mikroyrittäjät ja -ryhmät. Etsin yhteistyökumppaneita Karjalan tasavallan alueelta sekä suomalais-ugrilaisesta yhteisöstä.
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake