Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

TMI JURI LNOGRADSKI

Hallinnollinen alue/alueet:
Moskovan alue
125/2021
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita
Kirjallisuuden kääntäminen ja julkaisutoiminta
TRAnslation Towards Russian Audience, eli "käännös venäjänkieliselle yleisölle" on merkittävien vieraskielisten kirjojen kääntämistä ja käännöksen venäjänkielisen version ilmainen jako Internetin kautta.
Projektin tavoitteena on tutustuttaa venäjänkielinen yleisö, joka ei osaa suomea koulutus-, historiografi-, taidehistoria- ja muihin julkaisuihin, joissa kuvataan Suomen kansalliskulttuurin erityispiirteitä. Hankkeen kohderyhmä on venäläinen yleisö, joka on kiinnostunut kulttuuriasioista. Julkaisujen luonteesta riippuen kohderyhmä voi vaihdella (teoksien osalta, joissa kerrotaan etnisten ryhmien elämäntavasta kohderyhmänä voisi olla tiettyjen alueiden asukkaita, tekijän musiikillisen metodologian osalta - opiskelijoita jne.) Projekti toteutetaan hankkimalla suosituksia Suomen kulttuurialan ammattilaisilta ja luomalla niiden pohjalta suomenkielinen kirjaluettelo valitulta alalta. Toteuttaja ottaa yhteyttä julkaisun tekijänoikeuden haltijaan ja sopii hänen kanssaan kääntämisen ja venäjän kielisen käännöksen jakoehdot internetissä, sekä löytää suomen kääntäjät ja toimittajat, joilla on kyseessä olevan erikoisalan tarvittava osaaminen. Suoritetaan käännöstyöt, laaditaan kumppanuussopimukset verkkoresurssien kanssa, joilla on oma yleisö käännettyä kirjaa vastaavalla aihealalla. Käännös jaetaan verkossa veloituksetta mainittujen resurssien julkaisuna sekä toteuttajan omien kanavien kautta. Samalla käännökset lähetetään postitse Venäjän ko. alan laitoksille (esim., korkeakouluille) Suomalaisen kumppanin rooli projektissa on avustaa käännettävän kirjallisuuden valinnassa sekä osallistua käännös- ja jakeluprosessien rahoitukseen. Suomalaisen kumppanin saama etu: 1. Suomalaiset teokset, joita tuskin koskaan käännetään tai julkaistaan venäjän kielellä (johtuen pienestä myynnistä tai suppeasta aihealasta) pääsee venäläiselle yleisölle. 2. Teoksen lukijoiden määrän huomattava laajentaminen. 3. Mainonta tai tutustuttaminen julkaisun konsepteihin ja tietoon, mikä edesauttaa Suomen ja sen arvojen popularisointia sekä suoraan toteuttaa määrättyjä suomalaisia normeja, menettelyjä jne. ammattiyhteisöihin. 4. Tekstiin on mahdollista integroida mitä tahansa linkkejä ja medioita, mikä olisi mahdotonta paperijulkaisussa (alkaen kuvista ja päättyen linkkeihin tavaran välittömään ostamiseen). 5. Jatkoesityksien ja -tapahtumien järjestämismahdollisuus liittyen käännettyihin kirjoihin. Aikaiseksi saadun venäjän käännöksen käyttöoikeus oman harkintansa mukaan omiin tarkoituksiin, jopa kaupallinen julkaisu paperilla.
1. Suomalaiset kustantamot (sekä kirja- että musiikkialan), jotka harrastavat kulttuuri- ja musiikkialan julkaisutoimintaa. 2. Suomalaiset oppilaitokset, jotka ovat kiinnostuneita oman tiedekunnan teosten levittämisestä ja ulkomaisten (venäläisten) opiskelijoiden houkuttelemisesta. 3. Suomalaiset kirjailijat, jotka kirjoittavat kulttuurista ja ovat kiinnostuneita venäjän käännöksistä ja nykyajan fundraisingista (rahankeräyksestä). 4. Suomalaiset kulttuurirahastot ja muut järjestöt, jotka ovat kiinnostuneita suomen kulttuurin popularisoinnista ja rahoittavat sitä. Esimerkiksi tällaisia voivat olla: https://www.musiikinedistamissaatio.fi/ https://finlandabroad.fi/web/rus/glavnaya https://musicfinland.com/en/resources/finnish-music-directory?&fmdCategories=publishers
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake