Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

Turun kaupunki, Museopalvelut

Hallinnollinen alue/alueet:
Varsinais-Suomen
042/2018
Hanke-ehdotus on jatkoa aiemmalle yhteistyölle/neuvotteluille
Museoala
perinnekohteiden säilyttäminen
Perinteinen puurakentaminen osana museotoimintaa Tavoitteena on asiantuntijavaihto ja yhteistyöverkostojen kehittäminen liittyen perinteiseen puurakentamiseen ja siihen liittyvien taitojen ylläpitoon ja siirtämiseen osana museaalista toimintaa.
Hankkeen tavoitteena on asiantuntijavaihto ja yhteistyöverkostojen kehittäminen liittyen perinteiseen puurakentamiseen ja siihen liittyvien taitojen ylläpitoon ja siirtämiseen osana museaalista toimintaa. Museoitujen kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennuskohteiden ylläpito ja perinnekorjaus vaatii ymmärrystä perinteisestä puurakentamisesta, sen menetelmistä ja käytetyistä työkaluista. Turussa merkittävä museokohde on Luostarinmäen käsityöläismuseo, joka muodostaa ainutlaatuisen kokonaisuuden alkuperäisillä rakennuspaikoillaan sijaitsevia puurakennuksia 1800-luvun alkupuolelta. Luostarinmäkeä ollaan kehittämässä ja siihen työhön liittyen halutaan löytää yhteistyökumppanuuksia vastaavanlaisista perinteisistä puurakennuksista koostuvista museoalueista. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa keskitytään asiantuntijavaihtoon ja museoituihin puurakennuksiin liittyvien yhteisten haasteiden tunnistamiseen sekä samalla kartoitetaan mahdollisuuksia myöhemmin toteutettavan laajemman hankkeen valmisteluun. Vuoden 2018 aikana Kizhin museosta vieraillaan Turussa Luostarinmäen käsityöläismuseon alueella. Luostarinmäen käsityöläismuseon asiantuntijat vierailevat Kizhissä loppuvuoden 2018 aikana. Syksyllä 2018 käydään jatkoneuvotteluja osana Suomalais-Venäläistä kulttuurifoorumia, jolloin tavoitteena on sopia etenemisestä ja yhteistyön syventämiseen liittyvän toimintasuunnitelman valmistelusta. Perinteiseen puurakentamiseen ja perinnekorjaamiseen liittyvä asiantuntemus on Venäjällä vahvaa. Toisaalta suomalaisella museokentällä on vahvaa osaamista yleisötyöhön ja museobrändäykseen liittyen. Molemmat osapuolet pystyvät keskustejen ja vierailujen kautta vaihtamaan hyviä käytänteitä ja yhteiskehittämään uusia lähestymistapoja yhteisiin haasteisiin.
Kizhi-museo. Yht.hlö Natalia Drobakha, Head of department for museum events, programs and projects. Tel. (8142) 799881, drobaha@kizhi.karelia.ru
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake