Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

Turun kaupunki, Museopalvelut (Turun Museokeskus)

Hallinnollinen alue/alueet:
Varsinais-Suomen
082/2018
Hanke-ehdotus on jatkoa aiemmalle yhteistyölle/neuvotteluille
Museoala
Yhteistyöneuvottelut Novgorodin museon kanssa. Turun ja Novgorodin museotoiminnalla on yhteisiä haasteita ja kysymyksiä, joiden tiimoilta molemmat osapuolet hyötyvät yhteisistä keskusteluista ja asiantuntijuuden vaihdosta. Molemmat keskiaikaisia kaupunkeja, joilla on ollut keskeinen merkitys maittensa historiassa. Arkeologinen toiminta ja sen kehittäminen on molempien kaupunkien museotoiminnalle tärkeää, samoin yhteistyö paikallisten yliopistojen kanssa sekä uuden tutkimustiedon popularisointi ja saaminen laajemman yleisön tietoisuuteen.
Käynnistetään neuvottelut yhteistyöstä, jossa keskitytään ensivaiheessa asiantuntijavaihtoon, asiantuntijatapaamisiin ja seminaareihin. Myöhemmässä vaiheessa tavoitteena on suunnitella mahdollista näyttely-yhteistyötä. Hankkeen kohderyhmänä ovat museoammatilliset molemmissa kaupungeissa, yliopistot, tutkijat ja viime kädessä museovieraat
Novgorod State Museum. Olga Soboleva, Development director, olsoboleva@mail.ru, Mob: +7 921 730 9838 www.novgorodmuseum.ru
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake