Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

UDMURTIAN VALTIONYLIOPISTO

Hallinnollinen alue/alueet:
Udmurtian tasavalta
240/2021
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita
Kansanperinne
Kulttuurivaihto
"А: Alangasary ϫ Аngry birds". Alangasaaret ovat myyttisiä olentoja, jotka asuivat udmurttien legendojen mukaan suomalais-ugrilaisten kansojen esi-isien asuinalueella. Hankkeen tavoitteena on nuorten tutustuttaminen udmurttilaisten ja suomalaisten kansojen myytteihin ja legendoihin järjestämällä työpajoja ja suomalais-ugrilaisen kulttuurin festivaaleja Suomessa ja Udmurtiassa.
Konsepti: Volga- ja Kama -jokien välimaastoa pidetään suomalais-ugrilaisten kansojen esi-isien kotipaikkana. Udmurttien muinaisten legendojen mukaan siellä asuivat muinaiset jättiläiset - Alangasaaret. Vielä tänäkin päivänä udmurtilaiset säilyttävät huolellisesti vuosisatojen aikana muodostuneen kulttuurin ja välittävät sen nuoremmalle sukupolvelle. Vieraillessaan kylässä udmurtilaisilla suomalaiset pääsevät kosketuksiin esi-isiensä vuosisatoja vanhan historian kanssa. Toisaalta Suomi on uuden teknologian ja tietokonepelien maa. Tekniikan tuntemus antaa opiskelijoille mahdollisuuden tehdä uusia koulutusresursseja suomalais-ugrilaisista aiheista Z-sukupolven kielellä. Mitä tarkoittaa A-kirjain? Se on aakkosten ensimmäinen kirjain. Vain herättämällä nuorten mielenkiinnon omiin juuriinsa, kansanperinteisiin, voimme saada tulevaisuuden. Hankkeen tavoitteena on nuorten tutustuttaminen udmurttilaisten ja suomalaisten kansojen myytteihin ja legendoihin järjestämällä työpajoja sekä suomalais-ugrilaisen kulttuurin festivaaleja Suomessa ja Udmurtiassa. Kohderyhmä: oppilaitosten opiskelijat ja lukiolaiset. Toteutussuunnitelma: 1. Musiikkinäytelmän käsikirjoituksen laatiminen, joka perustuu udmurtin kansan legendoihin ja myytteihin (suomen kielellä) 2. Sopiminen Suomen koulutuslaitoksiin tehtävän vierailun aikataulusta ja ohjelmasta. 3. Suomalais-ugrilaisen kulttuurifestivaalin järjestäminen Suomessa (mm. suomalais-ugrilaisten päivien yhteydessä) - vähintään 3 esitystä (matkan kesto - 1 viikko) 4. Työpajat udmurtilaisista lauluista, ruoanlaitosta, udmurttikulttuuriin perustuvista seikkalupeleistä Suomessa (osana matkaa) 5. Oppilaiden/lukiolaisten delegaation kutsuminen Udmurtiaan (sopimuksen mukaan). 6. Suomalaisen delegaation esityksen järjestäminen Udmurtiassa (suomalais-ugrilaisen festivaalin järjestely). 7. Kumppaniorganisaatioiden välisen yhteistyösopimuksen allekirjoittaminen. 8. Videoiden tekeminen niiden jatkokäyttöä varten. Resurssit: Udmurtian yliopistolla on suomea puhuvia asiantuntijoita, eli kommunikointiongelmia ei pitäisi syntyä. Suomalaisen vierailuryhmän sopiva koko olisi enintään 10 hlö. Taloudelliset kulut: hankkkeen toteuttamisen pääkulut: osallistujien matka ja majoitus (ale 10 hlö kummaltakin osapuolelta), osallistujien viisumikulut, pukujen ompelukulut. Tulokset: uusien kumppanuuksien muodostaminen koulutusorganisaatioiden kanssa; nuoremman sukupolven lisääntynyt kiinnostus suomalais-ugrilaisiin aiheisiin; Suomen ja Udmurtian kansojen kulttuuria koskevien uusien tietojen levittäminen; uusien resurssien valmistelu koulutusprosessia varten.
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake