Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

United Borders

Hallinnollinen alue/alueet:
Pohjois-Pohjanmaan
054/2020
Hanke-ehdotus on jatkoa aiemmalle yhteistyölle/neuvotteluille
Kielenopiskelu
Koulutusyhteistyö, tutkimus
Kulttuurivaihto
Lasten kulttuuri
Oulun ja Kostamuksen monikieliset lapset Hankkeen tavoitteena on Oulun ja Kostamuksen koululaisten osallistaminen venäjän, suomen ja englannin kielen yhdessä oppimiseen. Tämän hetkinen tilanne on kiusallinen. Yhtäältä Suomessa asuvien venäjänkielisten vanhempien lapset joko eivät hallitse venäjän kieltä, tai ovat unohtamassa sitä, vaikka asuvat vain 280 km päässä Kostamuksen erinoimaisista kouluista; toistaalta kostamuslaiset lapset asuvat niin lähellä samasta maasta lähtöisin samanikäisiä nuoria, jotka on sijoitettu kouluhin, joissa opetus tapahtuu suomeksi ja/tai englanniksi (Oulun kansainvälinen koulu), mutta eivät pääse kommunikoimaan heidän kanssaan, harjoittelemaan elävää suomea ja englantia.
Hankkeen tavoitteena on Oulun ja Kostamuksen koululaisten osallistaminen venäjän, suomen ja englannin kielen yhdessä oppimiseen. Tämän hetkinen tilanne on kiusallinen. Yhtäältä Suomessa asuvien venäjänkielisten vanhempien lapset joko eivät hallitse venäjän kieltä, tai ovat unohtamassa sitä, vaikka asuvat vain 280 km päässä Kostamuksen erinoimaisista kouluista; toistaalta kostamuslaiset lapset asuvat niin lähellä samasta maasta lähtöisin samanikäisiä nuoria, jotka on sijoitettu kouluhin, joissa opetus tapahtuu suomeksi ja/tai englanniksi (Oulun kansainvälinen koulu), mutta eivät pääse kommunikoimaan heidän kanssaan, harjoittelemaan elävää suomea ja englantia. Hankkeen kohderyhmänä ovat Suomen kouluissa opiskelevat monikieliset lapset, tarkemmin oululaiset nuoret, jotka opiskelevat englantia, venäjää ja suomea, sekä Kostamuksen kaupungin koulujen nuoriso. Heille on järjestetty venäjänkielinen opetus, ja he opiskelevat vieraina kielinä englantia ja suomea. Vaikka Kostamus sijaitsee maantieteellisesti lähellä Suomea, koko tällä alueella on yhteinen kulttuuritausta ja useilla kostamuslaisella on Suomen puolella sukulaisia ja kavereita, jotka puhuvat sujuvasti suomea ja englantia, he eivät hyödynnä hyödynnä erinomaista mahdollisuutta parantaa omia kielellisiä vahvuuksiaan suomessa ja englannissa, vaikka sille olisi kaikki edellytykset. Hankkeessa järjestetään molemminpuolisia opiskelija- ja opettajavaihtoja, vierailuja; suunnitellaan yhteisiä OPSeja, muodostetaan pienryhmiä, joilla tarjotaan mahdollisuuksia opiskella yhtä tai useampaa kieltä, kirjoitustaidon ja puhekielen parantamista etäopiskelun keinoin somen välityksellä; nuorille annetaan yhteisiä luokka- ja kotitehtäviä, teetetään kulttuurihankkeita. Kun United Bordersin toisena osallistujana Suomen puolelta toimii oululainen venäjän kielen opettaja, jolla on pitkäaikainen työkokemus, järjestömme pitäisi arvokkaana järjestää opetustoimintaa 10-50 Oulussa asuvalle monikieliselle lapselle, jossa painottuisivat oma äidinkieli ja vieraat kielet. Toiminta hyödyntäisi lapsia ja heidän perheitään, jotka saisivat mahdollisuuden päivittää kielen osamistaan sekä kulttuurien välistä vuorovaikutustaitojaan. Lisäksi Suomen ja Venäjän opettajat, koulut, opetusalan viranomaiset hyötyisivät tästä, koska äidinkielen sekä vieraiden kielten taito nousisivat alueillaan aivan uudelle tasolle yhtä lailla kuin naapurimaan kulttuuritietous, kansojen ja kulttuurien välinen vuorovaikutus. Ajan mittaan molempien maiden taloustoimijat saavat käyttöönsä useita kymmeniä nuoria asiantuntijoita, jotka hallitsevat vapaasti venäjää, suomea ja englantia ja hyväksyvät vieraat kulttuurit ominaisuuksineen.
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake