Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

USKONNON HISTORIAN MUSEO, VALTIOLLINEN KULTTUURILAITOS

Hallinnollinen alue/alueet:
Pietarin kaupunki
211/2021
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita
ekovalistus, ekokulttuuri
Kansainvälinen museohanke "EKO&EXPO"
Hanke on omistettu ympäristötietoisuuden herättämiseen nuorisossa. Monissa maailman maissa ekologisuudesta on tullut "mainstream". Tämä hanke on kansainvälinen luova laboratorio, joka sisältää kokemustenvaihtoa, luovia työpajoja, sekä avoimia keskusteluja uskonnon vaikutuksesta ympäristötietoisuuden muodostumiseen ja erityiseen, pyhään suhtautumiseen luontoon. Ei ole sattumaa, että museomme on käsitellyt luonnonsuojeluasioita. Ekologisen etiikan perusteet ovat mukana arkaaisissa uskomuksissa, perinteisessä kulttuurissa, maailman pyhissä uskontokirjoissa. Ihmismaailman ja ympäristön välillä on meidän päivinämme herkkä tasapaino. Nykyään ekologisuudesta on tullut sosiaalielämän osa-alue, jossa tapahtuu uskonnollisten ja maallisten arvojen lähentymistä ja muodostuu uusi lähestymistapa ihmiskunnan hengelliseen kehitykseen. ECO & EXPO -hankkeen pääosana on 1-3 päivän ekofestivaali, jossa näytetään kierrätysmateriaaleista valmistettuja taide-esineitä, pidetään parhaita esittelyjä ja tapauksia kokemustenvaihdosta, sekä järjestetään erilaisia diskursseja ekologisesta ajattelutavasta ja uskonnon ja henkisten käytäntöjen vaikutuksesta ympäristötietoisuuden muodostumiseen. Katutaiteen yleismaailmallinen ja helppokäyttöinen kieli voi kiinnittää huomiota nykypäivän akuutteihin ongelmiin, mukaan lukien ympäristötietoisuuden muodostumiseen. Sivilisaation jätteiden muuttaminen taideteoksiksi ja kaupunkiympäristön täyttäminen mielekkäillä esineillä on esimerkki luovasta lähestymistavasta ympäristöongelmien ratkaisemiseksi. Hanke voidaan toteuttaa festivaalin muodossa ja lämpimänä vuodenaikana (kevät-kesä) ulkona (kumppanin alueella). Kumppanin rooli on kokemusten ja parhaiden esimerkkien vaihtaminen ympäristötietoisuudesta sekä erityisestä suhtautumisesta luontoon alalla. Museo ja kumppani voivat olla hyödyllisiä toisilleen ja saada hyötyä koulutus-, metodologisessa ja markkinointitoiminnassa, sekä edesauttaa ihmisten yhdistymistä perheellisellä, kansallisella, osavaltiollisella ja uskonnollisella tasolla sekä myötävaikuttaa oman maansa historian, tapojen ja perinteiden säilyttämiseen, joihin tutustuminen avaa maailman kulttuurin rikkauden jokaisen kansan edustajalle.
Hankkeen osallistujina voivat olla museot; luovat ja perheryhmät; vapaaehtoiset liitot; jätteiden keräämiseen, lajitteluun ja kierrätykseen osallistuvat järjestöt.
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake