Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

VALTIOLLINEN KULTTUURI- JA LISÄKOULUTUSLAITOS KULTTUURIOHJELMIEN INSTITUUTTI (INSTITUTE FOR CULTURAL PROGRAMS)

Hallinnollinen alue/alueet:
Pietarin kaupunki
133/2021
Hanke-ehdotus on jatkoa aiemmalle yhteistyölle/neuvotteluille
Kulttuurimatkailu
Kulttuuritapahtumat, festivaalit
Luova talous, yritysyhteistyö
EDUCRO - Creating new customer value through cross-border cooperation. EDUCRO on yhteinen luovien alojen ja kulttuurimatkailun pätevyyksien kehittämishanke Etelä-Karjalassa (Suomi) ja Pietarissa. EDUCRO-hankkeen tavoitteena on kulttuuri- ja matkailualojen käytännön liike-koulutustason nostaminen rajoja ylittävän ja alojen välisen yhteistyön avulla sekä käyttäen uusia koulutusmuotoja. Hanke toteutetaan osana "Kaakkois-Suomi – Venäjä 2014-2020" rajat ylittävää yhteistyöohjelmaa, jota rahoittavat Euroopan Unioni, Venäjän federaatio ja Suomen tasavalta.
EDUCRO-hanke alkoi vuonna 2019. Hankkeen puitteissa toteutettiin muutama työvaihe, pidettiin työkokouksia ja saatiin mukaan osallistujia Pietarista ja Suomesta. Hankkeen kumppanit suunnittelevat yhteisten kulttuuri- ja matkailualojen ammattilaisille tarkoitettujen tapahtumien pitämistä, kuten koulutusohjelman moduuleita, seminaareja ja koulutustapaamisia.
EDUCRO-hanke on LAB-ammattikorkeakoulun, Humak-ammattikorkeakoulun sekä Kulttuuriohjelmien instituutin yhteistyö. Venäjän-Suomen kulttuurifoorumin puitteissa Kulttuuriohjelmien instituutti aikoo tavata suomalaiset kumppaninsa keskustellakseen projektin seuraavista vaiheista -projektipäälliköt Olga Bogdanovan ja Juha Iso-Ahon. Olisimme iloisia voidessamme tehdä yhteistyötä Pietarin ja Kaakkois-Suomen kulttuurialan ja luovan alan orgaanisatioiden kanssa.
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake