Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

Venäjän kadettikoulun museo

Hallinnollinen alue/alueet:
Moskovan kaupunki
065/2021
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita
Historia
Museoala
Sotahistoria
Yhteishanke, jonka tavoitteena on "Vuosien 1812-1903 Suomen kadettikoulu" -näyttelyn järjestäminen ja toteutus. Hankkeessa järjestetään yhteinen näyttely, jossa kadettikoulun ainutlaatuinen tarina esitetään valokuvina ja asiakirjoina. Venäläisiä ja suomalaisia upseereita ja kenraaleja, kadettikoulusta valmistuneita ja koulun johtajia, tärkeät päivät ja tapahtumat. Venäläisten keisarien ja suuriruhtinaiden osallistuminen kadettikoulun elämään. Lisäksi suunnitellaan historiallisen almanakan julkaisu. Näyttelypaikat: Kuopion Haapaniemi, Haminan kaupunki (Fredrikshamn) - nämä olivat kadettikoulun toimipaikat, Pietari ja Moskova. Ehdotetaan, että hankkeeseen osallistuu suomalaisia museoita, arkistoja ja historioitsijoita. Konferenssin järjestäminen
Hankkeen tarkoitus on esittää Suomen kadettikoulun vähemmän tunnettuja historian osia. Alkuvaiheessa se toimi nimellä Haapaniemen topografikunta (Haapaniemen kadettikoulu). Koulun tärkeimpänä tehtävänä oli maan yleiskartan laatiminen. Kun tehtävä oli suoritettu, koulusta valmistuneet palvelivat Suomen ja Venäjän sotilas- ja valtionvirastoissa. C. G. E. Mannerheim oli Suomen kadettikoulun oppilas. Venäjän osapuolen hankekumppani, Venäjän kadettihistorian museo, on jo kerännyt suuren määrän historiallista aineistoa tästä aiheesta. Hanke yhdistäisi venäläiset ja suomalaiset kumppanit täydellisemmän historiallisen kuvan saamiseksi. Suomalaiset kumppanit saavat venäläisellä osapuolella käytössä olevan historiallisen aineiston. Tällä hetkellä hankkeessa on vähän historiallisia valokuvia, ja toivomme saavamme niitä suomalaisilta kumppaneilta. Kun koko saatavilla oleva historiallinen aineisto on kerätty, luodaan valokuvanäyttely. Museoillamme on paljon kokemusta näyttelyjen järjestämisestä ja pitämisestä. Lisäksi valmistamme historiallisen almanakan. Näyttely esitetään Suomessa ja Venäjällä. Hankkeen kohderyhmät: nuoret, historian harrastajat, kadetit, historian tutkijat.
Haminan RUK-museo, Suomen kansallisarkisto, Helsingin sotamuseo — valtakunnallinen sotahistoriallinen erikoismuseo on Maanpuolustuskorkeakoulun alainen puolustusvoimien keskusmuseo.
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake