Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

VENÄJÄN TIEDEAKATEMIAN ALUETALOUSINSTITUUTTI, VALTIOLLINEN TUTKIMUSLAITOS

Hallinnollinen alue/alueet:
Pietarin kaupunki
283/2021
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita
etnokulttuurinen turismi
Maaseudun kulttuurikoodi. Sopusointu ja omaperäisyys. Hankkeen tarkoituksena on toteuttaa yhteistyö Suomen ja Venäjän federaation luoteisen liittovaltiopiirin maaseutualueiden välillä kaukoalueiden kulttuuriomaperäisyyden edistämiseksi sekä paikallisten asukkaiden maalaisidentiteetin vahvistamiseksi, mikä estäisi väestön muuttoliikettä kylistä kaupunkeihin. Yhteistyön tuloksena olisi imago-tuotteita, jotka kuvaavat osallistuvien alueiden kulttuuriperinnön rikkautta, sekä työkalujen kehittämistä näiden alueiden edistämiseksi houkuttelevina väliaikaisina tai pysyvinä asumispaikkoina.
Väestön muuttoliike maaseudulta, erityisesti alueilta, jotka ovat kaukana hallintokeskuksista, on yksi päätekijöistä taloudellisen ja sosiaalisen elämän heikentymisessä. Etätyön mahdollisuus, jonka digitalisaatio on tuonut yhdessä ympäristöystävällisen elämäntavan kanssa, ei pelkästään fyysisesti, vaan myös henkisessä ja kulttuurisessa mielessä, tarjoaa positiivisen tulevaisuudennäkymän kylien houkuttelevuudelle väliaikaisina tai pysyvinä asumispaikkoina. Maaseudun kulttuuri ja arkielämä voisivat olla alueen kilpailuetuna, jos niitä edistetään oikealla tavalla. Usein paikallisilla viranomaisilla ei ole osaamista, tietoa tai apukeinoja omien alueiden edistämistä varten. Lisäksi ongelma on se, että asukkaita on vaikea saada mukaan brändäysprosessiin. Kansainvälinen yhteistyö voisi kannustaa väestön potentiaalia. Hankkeen tavoiteena on tuottaa imago-tuote (videosisältöä), joka paljastaisi maaseutualueiden potentiaalin Suomessa ja Venäjällä. Kohderyhmä: paikallishallinnot, maaseudun kulttuurilaitokset ja aloiteryhmät sekä kyläläiset. Hanke toteutetaan pilottialueilla Suomessa ja Venäjän federaation luoteisessa liittovaltiopiirissä. Toteutettujen tapahtumien tulosten perusteella asiantuntijat tukevat kunnallisviranomaisia strategiasuunnittelun asiakirjojen korjaamisessa ottaen huomioon alueen kulttuurisen ja matkailupotentiaalin, mikä varmistaisi hankkeen tulosten kestävyyden. Hankkeen aikataulu määritellään yhdessä, mutta hankkeen oletetaan sisältävän 3-4 yhteistä tapaamista sekä tuotteen esittelyn tapahtumassa, jossa on mukana laajennetty osallistujien joukko. Suomalaisen kumppanin saama hyöty on paikallisen yhteisön roolin vahvistaminen valitussa kylässä Suomessa, omien matkailukohteiden edistäminen, kulttuurimatkailun institutionaalisten perusteiden kehittäminen, kestävän kumppanuuden muodostaminen jatkossa rajat ylittävän yhteistyön hyvin kilpailukykyisiin ohjelmiin osallistumiseksi yhteisesti. Venäjän osapuolen saama hyöty on symmetristä. Venäjän tiedeakatemian alueellisen talouden ongelmien tutkimuslaitoksen ja suomalaisen neuvovan kumppanin koordinoiva osallistuminen tarvitaan hankkeen tulosten mahdollisimman suureksi jäljentämiseksi ja alueiden strategisen kehityksen mahdollisuuksien määrittelemiseksi.
• Helsingin yliopisto •Suomen Pietarin instituutti •Aalto yliopisto tai muu laitos, jolla on kokemusta kansainvälisestä yhteistyöstä ja hankkeiden koordinoinnista sekä alueen potentiaalin monialaisen analyysin osaamista.
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake