Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

VENÄLÄISEN IMPRESSIONISMIN MUSEO

Hallinnollinen alue/alueet:
Moskovan kaupunki
035/2021
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita
Koulutusyhteistyö, tutkimus
Kulttuuri- ja valistustoiminta
Kuvataide, visuaaliset taiteet
Lasten kulttuuri
Museoala
Vammaiskulttuuri
"Museot lapsille. Interaktiiviset käytännöt ja inkluusio". Venäläis-suomalainen museopedagogiikan konferenssi. Hankkeen tarkoituksena on museon työntekijöiden kokemusten vaihto sekä heidän ammattiosaamisensa parantaminen.
Konferenssin yhteydessä käsitellään seuraavat aiheet: työskentely lasten kanssa näyttely-ympäristössä, retkien ja interaktiivisten muotojen saatavuus vammaisille lapsille sekä maahanmuuttajataustaisten perheiden lasten integrointi paikalliseen kulttuuriin. Tarkoituksena on järjestää muutama istunto ja käytännön tunti koskien nykyaikaisten pedagogisten menetelmien mukaista toimintaa. Hankkeen tavoite: Kokemusten vaihto museopedegogian ja inkluusion alalla. Museohenkilöstön ammattiosaamisen parantaminen tavallisten, vammaisten sekä sellaisten lasten kanssa, joiden perheellä on maahanmuuttotaustaa. Kontaktien laajentaminen museon ammatillisessa ympäristössä. Inkluusiollisen yhteisön kehittäminen Venäjällä ja Suomessa. Kahden maan kulttuuri- ja ammattisiteiden vahvistaminen. Kohderyhmä. Venäläisten ja suomalaisten museoiden työntekijät sekä koulunopettajat, tutorit, päiväkotien opettajat ja vanhemmat. Konferenssi pidetään Moskovassa venäläisen impressionismin museossa. Sen ohjelma laaditaan yhdessä kumppaneiden kanssa Suomesta, ja kollegat kutsutaan täysistuntoihin, joissa he voivat tehdä esityksiä ja osallistua keskusteluihin. Suunnitteilla on järjestää muutama koulutustilaisuus lasten kanssa työskentelemisestä interaktiivisissa muodoissa ja edistyneistä pedagogisista menetelmistä, joissa suomalaiset museo-opettajat voivat esitellä parhaita käytäntöjään sekä saada kokemusta venäläisiltä kollegoilta.
1. Ateneum Art Museum Kaivokatu 2 00100 Helsinki, Finland +358 294 500 200 ainfo@ateneum.fi https://ateneum.fi/en/ 2. The Åland Islands Art Museum STORAGATAN 1, 22100 MARIEHAMN, ÅLAND, FINLAND. TELEFON +358 (0)18-25426 http://www.konstmuseum.ax/en/
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake