Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

Vienan reitti ry

Hallinnollinen alue/alueet:
Kainuun
032/2020
Hanke-ehdotus on jatkoa aiemmalle yhteistyölle/neuvotteluille
Historia
Kansantiede
Kirjallisuuden kääntäminen ja julkaisutoiminta
Koulutusyhteistyö, tutkimus
Suomalais-ugrilainen yhteistyö
Vienan reitti tutkimustiedon valossa -hanke on Vienan reitti ry:n ja Karjalan tiedekeskuksen Kielen, kirjallisuuden ja historian instituutin yhteistyöprojekti. Foorumissa neuvotellaan tutkimus- ja asiantuntijayhteistyön jatkotoimista.
Vienan reitti tutkimustiedon valossa -hankkeen tavoitteena on suojella ja vaalia reitin historiallista ja kulttuurista arvoa tutkimalla sitä ja sen ympäristöä mm. arkeologian, historian, kansatieteen, folkloristiikan ja kielentutkimuksen näkökulmasta. Yhtenä tehtävänä on järjestää Vienan kulttuuri-, historia- ja luontoaiheisia seminaareja ja edistää reittiin liittyvää tieteellistä tutkimusta ja selvitystyötä yhteistyössä Karjalan tasavallan tutkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa. Tutkimustieto auttaa säilyttämään ja suojelemaan reittiä, sillä mitä tutkitumpi reitti ja sitä ympäröivä alue on, sitä paremmin Vienan reitin merkitys molemmin puolin rajaa ymmärretään ja tietoa voidaan hyödyntää paitsi reitin varren luonto- ja kulttuurimatkailussa myös laajemmin. Vienan reitti ry on aloittanut yhteistyön Venäjän tiedeakatemian Karjalan tiedekeskuksen Kielen, kirjallisuuden ja historian instituutin kanssa. Tämän vuoden heinäkuun 27. päivä järjestetään ensimmäinen tutkimusseminaari Suomussalmen Hietajärven vienalaiskylässä. Seminaari on hankkeen ensimmäinen vaihe, ja tavoitteena on koota suomalaiset, karjalaiset ja venäläiset tutkijat ja asiantuntijat seminaariin esittelemään jo olemassa olevaa tutkimusta. Reittiin liittyvää tutkimusta on olemassa sekä Suomessa että Venäjällä, mutta hajallaan oleva tutkimuskirjallisuus vaatii kartoitusta ja sytematisointia. Molempien osapuolten tutkijoiden ja asiantuntijoiden on tärkeää päästä tietämämään, millaista tutkimusta on olemassa, mutta suomalaisesta näkökulmasta erityisen kiinnostavaa on tutustua Vienan reitin alueesta Venäjän Karjalassa olevaan tutkimuskirjallisuuteen, koska oletettavasti sitä tunnetaan huonosti Suomessa. Vienan reitin kannalta esimerkiksi arkeologian, kansatieteen, historian ja paikannimien tutkimustieto on kiinnostusta herättävää (mitä vaikkapa Pietarin etnografisen museon tutkimusretkikunnat saivat selville kulkiessaan vienalaiskylissä 1900-luvun alussa, löytyykö venäläisiä historiallisia asiakirjoja, joissa käsitellään Vienan reittiä jne.). Lahden kulttuurifoorumissa on tarkoitus neuvotella Vienan reitti ry:n ja Karjalan tiedekeskuksen Kielen, kirjallisuuden ja historian instituutin edustajien kanssa hankkeen seuraavasta vaiheesta eli tutkimusyhteistyön jatkotoimista.
Venäjän tiedeakatemian Karjalan tiedekeskuksen Kielen, kirjallisuuden ja historian instituutti
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake