Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

Voittoa tavoittelematon tiede-, koulutus- ja kulttuurialoitteita tukeva Traektoria-säätiö

Hallinnollinen alue/alueet:
Moskovan kaupunki
043/2021
Hanke-ehdotus on jatkoa aiemmalle yhteistyölle/neuvotteluille
Arkkitehtuuri
etnokulttuurinen turismi
Kansanperinne
Kansantiede
Koulutusyhteistyö, tutkimus
Kulttuuri- ja valistustoiminta
Kulttuurimatkailu
Kulttuurivaihto
perinnekohteiden säilyttäminen
Traektoria-säätiö jatkaa hanketta koskien Karjalan tasavallan Mujejärven piirin Haukkasaari-kylän ja muiden historiallisten kylien kulttuuri- ja historiaperinnön säilyttämistä opetus- ja tutkimustoiminnan välityksellä.
Ensimmäinen maininta Haukkasaaresta (karjalan kieli: Haukkasuari, venäjä: Gofostrov) on 1500-luvulta. Se on Repolan seudun alueen ainoa kylä, jossa on säilynyt perinteinen rakennus- ja aluesuunnitelurakennetyyli. Nykyään sillä on historiallisen kylän asema, myös vuodesta 2017 tärkeä nähtävyyskohde. Hankkeen tavoitteena on säilyttää ja kehittää Haukkasaaren historiallisen kylän aineellista ja aineetonta perintöä opetus-, tiede- ja tutkimustoiminnan keinoin. Haukkasaaren projektitoiminnan ansiosta joka vuosi kylässä järjestetään kulttuuri- ja opetushankkeita. Meidän tärkeä tehtävämme on luoda suotuisa ympäristö, joka kannustaisi paikallisia asukkaita osallistumaan hankkeeseen. Hanke toteutetaan Karjalan tasavallan kulttuuriministeriön, Mujejärven piirin hallinnon, sekä Kižin valtiollisen historiallis-arkkitehtonisen ja kansantieteellisen museon tuella. Vuodesta 2016 lähtien Haukkasaaressa pidetään vuosittain Traektoria-säätiön elvyttämä juhla - Kylän päivä. Kesällä 2019 Presidentin apurahalla Traektoria-säätiö järjesti ainutlaatuisen perinteisen arkkitehtuurin ja puurakentamisen kesäkoulun - "Kalevalan tekniikoiden koulun Haukkasaaren kylässä". Vuonna 2020 Traektoria-säätiö sai Presidentin apurahan uudelleen ja ryhtyi toteuttamaan "Väinölän teillä: Haukkasaaren kylän muinaiskäsitöitä ja tekniikoita" -hanketta, jonka osana tehdään Karjalan ja Venäjän Pohjoisen historian, kansantieteen ja arkkitehtuurin sekä Haukkasaaren säilyneiden ja kadonneiden rakennusten tutkimuksia. Etäopetuksen kauden aikana 1. heinäkuuta 2020 - 20. kesäkuuta 2021 hankkeen osallistujat kuuntelevat luentoja ja tekevät teoreettista työtä liittyen arkkitehtuuriin, karjalaisten perinteiden ja kulttuurin oppimiseen, fyysisen ja aineettoman perinnön säilyttämiseen sekä alueiden kehittämiseen. Syyskuussa 2020 Kižin museon Yleisvenäläisessä puurakentamisen säilyttämisen Rahmaninov-keskuksessa järjestettiin yhteinen seminaari-työpaja. Seminaari järjestettiin osana yhteistyötä Fennoskandian etnoarkkitehtuuri 2000-luvulla -hankkeen kanssa. Kesäkaudelle 2021 itse Haukkasaaressa suunnitellaan puurakentamisen käsityöpajaa, jonka puitteissa luodaan uudelleen ja restauroidaan kylän historiallisia rakennuksia, tehdään kansantieteellisiä kenttätutkimuksia ja järjestetään aloittavien vapaaehtoisten kenttäkoulu. Hankkeen näkymänä on uusien valistushankkeiden järjestäminen Repolan maalaiskunnassa, Mujejärven piirissä ja muissa Karjalan piireissä. Haetaan rahoitusta professori Pertti Rannikon Repola-Seuran suomeksi julkaiseman "REPOLA – Elämää ja ihmisiä kahdella puolella rajaa" - kirjan kääntämiseen ja julkaisemiseen venäjäksi. Tässä vaiheessa Foorumeihin 2017-2020 osallistumisen tulosten perusteella toteutetaan kansainvälisiin hankkeisiin liittyvän kumppanuuden sopimuksia. Traektoria-säätiön ja Repola-Seuran edustajat sekä Via Kalevala -hankkeen ja Haukkasaari -projektin vetäjät ovat mukana tapahtumissa ja esittelyissä, jotka yhdistävät ammattilaisia, viranomaisia ja yrittäjiä. Forumin 2021 osana suunnitellaan keskustelua hankkeen kehittämisen seuraavista askeleista ja Suomesta ja Venäjältä uusien kumppaneiden houkuttelemisesta yhteisvoimin. Hankkeen verkkosivut: www.gafostrov.ru. Traektoria-säätiön verkkosivut: www.traektoriafdn.ru
REPOLA-SEURA RY Yhteyshenkilö: Antti Pottonen Postiosoite: Joensuu Puhelin: +358453315551 Sähköposti: pottonen@gmail.com
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake