Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

Volgan alueen suomalais-ugrilaisten kansojen kulttuurikeskus

Hallinnollinen alue/alueet:
Mordvan tasavalta
311/2021
Hanke-ehdotus on jatkoa aiemmalle yhteistyölle/neuvotteluille
etnokulttuurinen turismi
Suomalais-ugrilainen yhteistyö
Valokuva- ja videotaide
Mediafoorumi "Shumbrat, matkailullinen Fenno-Ugria"
Hankkeen tavoitteena on popularisoida kansojen etnokulttuurista perintöä, muodostaa etnokulttuurisen matkailun kehittämiseen tähtäävän tietoympäristön. Kohderyhmä - kansalliskulttuurijärjestöjen aktivistit ja edustajat, tiedotusvälineiden edustajat, Suomen ja Venäjän koulutus- ja kulttuurilaitokset, etnokulttuuri- ja matkailukeskukset, nuoriso. Hankkeen tarkoituksena on popularisoida etnokulttuurista matkailua sekä toteuttaa mediahankkeita, joiden tarkoituksena on lisätä kiinnostusta suomalais- ugrilaisten kansojenrikkaaseen perintöön. Mediafoorumin ohjelma koostuu kulpailu-, festivaali- ja kuolutusosuudesta, johon kuuluu myös "Etnofokus" -valokuvanäyttely .
Suomi-Venäjä-seura, Venäjän tiede- ja kulttuurikeskus Helsingissä, suomalais-ugrilaiset alueet.
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake