Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

Zavjalovin piirin asutustenvälinen keskuskirjastojärjestelmä

Hallinnollinen alue/alueet:
Udmurtian tasavalta
069/2019
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita
Kirjastotoimi
Hankkeen nimi on "Lämpimät kirjat", koskettelukirjan tekeminen lapsille. Hanke on suunnattu kirjastojärjestelmän asiantuntijoille ja lukijoille, jotka tulevat tekemään "lämpimiä" koskettelukirjoja (kirjoja, kehittäviä oppikirjoja, lautapelejä) omin käsin 0+. Myös hanke on suunnattu am. lasten koskettelukirjojen säätiön muodostukseen.
Koskettelukirja on yksi tavoista kehittää lasten kognitiivisia toimintoja. Kirjan tarkoitus on se, että lapset tutustuvat ympäröivän maailman esineisiin havainnollisella ja käytännöllisellä tavalla. Koskettelukirja on kuvia sisältävä värikäs kirja. Kuvat on tehty erilaisista materiaaleista, jotka ovat melkein samanlaisia kuin alkuperäinen materiaali. Kun lapsi lukee sellaista kirjaa kosketellen sitä, hän tutustuu satuun; luonnonilmiöihin; eläimistöön; arvoituksiin; esineisiin, joita käytämme tavallisessa elämässä. Myös lapsi leikkii; oppii uutta sanastoa ja käsitteitä; kehittää hienomotoriikkaa, tuntoaistia, huomiota, muistia, puhetta. Koskettelukirjojen päätehtävänä on auttaa lapsia tutustumaan ympäröivän maailman esineisiin. Hankeen tavoitteena on koskettelukirjojen, oppikirjojen, kehittävien lautapelien säätiön muodostus. Nämä esineet pohjautuvat Venäjän (Udmurtian) ja Suomen perinteisiin. Hanke edellyttää, että kirjastojärjestelmän asiantuntijat tulevat tekemään koskettelukirjoja (kirjoja, kehittäviä oppikirjoja, lautapeliä) omin käsin 0+. Aiheet voivat olla seuraavia: "Luemme, leikimme, tiedostamme", "Minä ja maailma ympärilläni", "Ammatin maailmassa", "Kansani perinteet ja kulttuuri", "Nykyiset kirjailijat lapsille". Hanke myös edellyttää kirjojen, jotka teemme hankeen aikana, vaihtoa. Kirjat pitää kääntää, jotta molemman osapuolet ymmärtäisivät niitä. Ehdotamme työpajoja, jossa tehdään ”lämpimiä” kirjoja videon ja dia-esityksen avulla. Kirjojen avulla pieni lapsi tutustuu satuun; luonnonilmiöihin; eläimistöön; Venäjän, Udmurtin, Suomen kansan arvoituksiin; esineisiin, joita käytämme tavallisessa elämässä; Udmurtin, Venäjän ja Suomen kansanrunoukseen. Sekä Venäjällä että Suomella on mahdollisuus kulttuuri- ja taidealan vuorovaikutukseen, jos kyse on kirjaston työstä lasten kanssa 0+. Hanke toteutetaan 2019 vuoden loppupuoliskolta lähtien, ja ”lämpimien” kirjojen tekeminen 2020 vuoden alkupuoliskolle asti.
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake