Tietoa toiminnasta

Tarkoitus

Yhteistyökumppanihaku: Sopivan yhteistyökumppanin etsiminen ja löytäminen

Kulttuurifoorumin päätavoitteena on auttaa suomalaisia ja venäläisiä toimijoita löytämään toisensa. Pienet ja keskisuuret toimijat tarvitsevat usein apua sopivan yhteistyökumppanin löytämiseen sekä itsensä esittelyyn. Foorumin kautta yhteistyökumppanit voivat etsiä toisiaan kielimuurista välittämättä, sillä kaikki hanke-ehdotukset ja vastaukset käännetään. Lisäksi hankeneuvotteluissa ja foorumitapahtumissa on järjestetty tulkkaus. Ensimmäiset hankenevuottelut järjestetään etäyhteyksillä ennen foorumitapahtumaa kevään-kesän aikana.

Foorumitapahtumat: Yhteistyön tukeminen

Foorumitoiminnan toisena päätavoitteena on tukea yhteistyön aloittamista ja sen ylläpitämistä. Tätä varten järjestetään vuosittain foorumitapahtuma joko Suomessa tai Venäjällä, joihin maiden kulttuurialan toimijat voivat osallistua.

Foorumitapahtumissa työskentelee myös asiantuntijoita molemmista maista, jotka antavat mm. konkreettista opastusta hankkeen toteuttamiseen ja rahoituksen hankkimiseen. Lisäksi foorumin seminaareissa ja keskusteluissa pyritään löytämään vastauksia ajankohtaisiin kulttuurikentän kysymyksiin.

Verkostoitumista tuetaan foorumitapahtumien alakohtaisissa tapaamissa, joissa tutustutaan oman alan toimijoihin ja heidän hankkeisiin sekä vaihdetaan kokemuksia ja jaetaan arvokkaita neuvoja. Lisäksi foorumissa on vapaamuotoista ohjelmaa, joka mahdollistaa spontaanit keskustelut toimijoiden välillä ja paikalla olevien kulttuuripäättäjien kanssa.

Kulttuurifoorumin yhteydessä käydään maiden väliset ministeriötason neuvottelut. Myös monet alueelliset kulttuurihallinnot käyvät neuvotteluita foorumissa ja hiovat alueellista kulttuuriyhteistyötä.

Starttirahoitus

Yksi yhteistyön esteistä suomalaisten ja venäläisten kulttuuritoimijoiden välillä on rahoituksen puuttuminen. Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Venäjän kulttuuriministeriö tekivät vuonna 2010 yhteispäätöksen starttirahajärjestelmän kehittämisestä uusille kulttuurifoorumihankkeille. Vähitellen määrärahaa on tulosten perusteella korotettu niin Suomessa kuin Venäjälläkin. Suomessa avustusta jaettiin vuonna 2021 yhteensä 50 000 euroa 13 hankkeelle ja Venäjällä 3 000 000 ruplaa 10 hankkeelle. Starttimäärärahan vaikuttavuutta seurataan vuosittain ja saatavien tulosten pohjalta harkitaan sen asteittaista korottamista.

Tarkemmin starttirahoituksesta>>>

Mukana koko Suomi ja Venäjä

Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumitoiminta käynnistyi vuonna 2000. Mukana toiminnassa oli alusta alkaen koko Suomi, mutta Venäjältä vain lähimmät 12 Luoteis-Venäjän aluetta. Vuodesta 2005 alkaen foorumitoimintaan on tullut mukaan uusia alueita Venäjältä niin, että tänä päivänä mukana toiminnassa on koko Venäjä.