Kulttuurifoorumi

Kulttuurifoorumin valmistelut keskeytetään

Tiedote kulttuurifoorumin toimijoille 1.3.2022

 

Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumitoiminta on edistänyt 23 vuoden ajan kulttuuri- ja taidealan toimijoiden yhteistyötä ja maiden välistä kulttuurivaihtoa ja dialogia.

Kulttuurifoorumin suomalainen pääjärjestäjä Suomi-Venäjä-seura yhtyy Suomen valtiojohdon kantaan ja tuomitsee Venäjän sotatoimet Ukrainassa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Suomi-Venäjä-seura ovat päättäneet, että kulttuurifoorumin käynnissä olevat valmistelut keskeytetään ja seuraavaa Lahdessa 7.-8.10.2022 pidettäväksi suunniteltua foorumitapahtumaa siirretään. Koska kulttuurifoorumitoimintaa johdetaan maidemme kulttuuriministeriöistä, katsomme tässä tilanteessa, ettei meillä ole edellytyksiä jatkaa 23. Suomalais-venäläisen kulttuurifoorumin valmisteluja.

Tämän vuoden kulttuurifoorumin partnerihaun kautta on tullut noin 50 hanke-ehdotusta suomalaisilta kulttuurialan toimijoilta. Osa hanke-ehdotuksista on julkaistu. Emme jatka tässä tilanteessa saapuneiden hanke-ehdotuslomakkeiden käsittelyä.

Arviomme yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa kulttuurifoorumin hankkeiden käynnistämiseen tarkoitetun starttirahoituksen jakamista ja tiedotamme asiasta hakijoille erikseen.

Pidämme edelleen tärkeänä, että Venäjän valtiojohdon toimet nähdään erillisinä maan kansalaisista. Nyt ei ole aika vihapuheelle eikä tavallisten ihmisten tuomitsemiselle.

 

Kannanotto 28.2.2022

Suomi-Venäjä -seura keskeyttää suomalais-venäläisen kulttuurifoorumin valmistelut ja vaatii rauhan palauttamista

Suomi-Venäjä-seura vaatii Venäjän johtoa lopettamaan sotatoimet Ukrainassa välittömästi. Käynnissä oleva sota aiheuttaa suurta kärsimystä etenkin ukrainalaisille. Venäjän hyökkäys on täysin kansainvälisen oikeuden vastainen ja Venäjän viestintä toimistaan on valheellista sekä kansainvälisesti että oman maansa kansalaisilleen. Ystävyysseura-ajattelun ydintä on rauha ja ihmisten välinen yhteistyö yli rajojen. Venäjän hyökkäys ja sotatoimet ovat siten täysin Suomi-Venäjä -seuran arvojen vastaisia.

Vastalauseena Venäjän sotatoimille Suomi-Venäjä-seura keskeyttää Suomalais-venäläisen kulttuurifoorumin valmistelut. Seura keskeyttää myös Suomalais-venäläisen ystävyyskuntakongressin valmistelut. Seura käy läpi myös kaikkia muita kansainvälisiä hankkeita ja toimintoja, jotka liittyvät Venäjään ja lopettaa ne. Tuomme toiminnassamme esille sodan aiheuttamia inhimillisiä kärsimyksiä sekä Venäjän kansan sodanvastaista liikehdintää. Lisäksi teemme työtä rauhan puolesta Ukrainassa. Pidämme tärkeänä, että venäläisiin ihmisiin ei kohdistu vihapuhetta ja syyttelyä.

https://suomivenajaseura.fi/suomi-venaja-seuran-nakokulmia-ajankohtaiseen-tilanteeseen/


Общество «Финляндия-Россия» приостанавливает подготовку Российско-финляндского культурного форума и требует восстановления мира.

Общество «Финляндия-Россия» требует от руководства Российской Федерации прекращения военных действий в Украине. Война причиняет огромные страдания особенно жителям Украины. Военная атака со стороны России полностью противоречит международному праву, и информирование России о происходящем является ложным как на международным уровне, так и своим собственным гражданам в России.

В основе понятия Общество дружбы лежит мир и трансграничное сотрудничество между людьми. Нападение и военные действия России полностью противоречат ценностям Общества «Финляндия-Россия».

В знак протеста против военных действий России Общество приостанавливает подготовку Российско-финляндского культурного форума. Общество «Финляндия-Россия» приостанавливает также подготовку Конгресса городов-побратимов. Общество также рассматривает и прекращает все остальные международные проекты, и связанные с Россией действия. 
В своей деятельности мы освещает человеческие страдания, вызванные войной и антивоенные движения народа России. Мы делаем работу во имя мира в Украине. Мы считаем важным, чтобы русские люди не становились объектом злых высказываний и обвинений.