Kulturforum hjälper att hitta samarbetspartner

Forumverksamhet alltsedan år 2000

Evenemang ordnas turvis vartannat år i Finland och Ryssland.

Forum år Deltagare
Helsingfors, Finland 2000 144
Novgorod, Ryssland 2001 159
Villmanstrand, Finland 2002 300
Sankt Petersburg, Ryssland 2003 270
Åbo, Finland 2004 350
Vologda, Ryssland 2005 227
Kajana, Finland 2006 307
Tver, Ryssland 2007 280
Jyväskylä, Finland 2008 340
Syktyvkar, Ryssland 2009 274
Tavastehus, Finland 2010 327
Saransk, Ryssland 2011 256
Joensuu, Finland 2012 310
Novgorod, Ryssland 2013 318
Uleåborg, Finland 2014 363
Petrozavodsk, Ryssland 2015 400
Tammerfors, Finland 2016 362
Sankt Petersburg, Ryssland 2017 450
Nyslott, Finland 2018 360
Tula, Ryssland 2019 300
Forum, ordnade virtuellt 2020 320
Forum, ordnade virtuellt 2021 611

Aktuella forum: Lahtis, Finland 2022.

Samarbetspartner från Ryssland?

Via det finsk-ryska kulturforumet kan professionella och amatörer inom konst och kultur samt läroanstalter söka och få kontakt med en lämplig samarbetspartner i Ryssland. Den som söker kan vara ett konstgalleri, en teatergrupp, en orkester, ett musikinstitut, en grundskola, ett universitet, ett bibliotek, en cirkus eller ett turismföretag. Också en enskild konstnär eller forskare kan leta efter en samarbetspartner, om han eller hon har tillräckliga resurser för samarbete. En finländsk aktör som söker en samarbetspartner kan själv lägga fram ett projektförslag eller svara på ett projektförslag som förts fram från ryskt håll.

En mötesplats

Kulturforum ordnas turvis vartannat år i Finland eller Ryssland och bildar en mötesplats för finländska och ryska aktörer inom kultur- och konstsektorn. Här kan samarbetspartnerna med hjälp av tolk föra enskilda diskussioner om olika idéer och utveckla samarbetet. 

Under sektorsvisa möten inom ramen för forumet finns det möjlighet att bekanta sig med andra kommande eller redan pågående projekt, knyta nya kontakter och bredda samarbetet. I forumet kan man också diskutera projektfinansieringen med sakkunniga.

I samband med forumen ordnas plenum och temaseminarier där man kan fördjupa sig i olika sektorer av det finsk-ryska kultursamarbetet, söka lösningar på problem och dryfta framtiden. Deltagarna har möjlighet att lära känna den lokala kulturen under olika besök och kvällsprogram.

Arrangörer

Verksamheten i Finland samordnas av Samfundet Finland-Ryssland tillsammans med länsstyrelserna och de regionala konstkommissionerna. I Ryssland deltar den regionala kulturförvaltningen i arbetet med att söka och knyta kontakter. Verksamheten har initierats och den finansieras av undervisnings- och kulturministeriet i Finland och kulturministeriet i Ryska Federationen.

Ytterligare information:

olga.kauppinen(at)venajaseura.com